11 Diciembre 2017 - Recht op voedsel - Haiti

Sinds 7 februari heeft Haïti een nieuwe president. Jovenel Moïse beloofde om de landbouwsector uit het slop te trekken. Enkele maanden ver in zijn mandaat houden organisaties uit de Haïtiaanse civiele samenleving de nieuwe president aan zijn woord. Ze pleiten voor een landbouwpolitiek op maat van de Haïtiaanse boer.   

De Haïtiaanse civiele samenleving neemt het op voor familiale landbouw  

Een groep van organisaties uit de Haïtiaanse civiele samenleving, waaronder verschillende partnerorganisaties van Broederlijk Delen, hielden op 11 oktober een persconferentie in de lokalen van het mensenrechtenplatform POHDH. Ze lanceerden er een visietekst waar maandenlang hard aan gewerkt was. Daarin doen ze stap voor stap hun visie op de ontwikkeling van de Haïtiaanse landbouwsector uit de doeken.

De persconferentie vond plaats op de vooravond van drie belangrijke data: de Internationale Dag van Plattelandsvrouwen (15 oktober), Wereldvoedseldag (16 oktober), en de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede (17 oktober). De boodschap van de Haïtiaanse civiele samenleving is klaar en duidelijk.

Wil Haïti het hoofd bieden aan honger en armoede? Dan moet het dringend investeren in familiale landbouw. Miljoenen Haïtianen zijn daarvan afhankelijk voor hun voedsel en levensonderhoud. En toch kan de sector op geen enkele ondersteuning van de overheid rekenen.  

Haïti, voedsel

Oneerlijke strijd tegen gesubsidieerde voedselimport

Dat het slecht gesteld is met de Haïtiaanse landbouw, zal niemand ontkennen. Over een periode van amper 30 jaar verloor Haïti stelselmatig zijn voedselzekerheid. Vandaag beantwoordt de lokale landbouwproductie aan minder dan de helft van de vraag naar voedsel.

Zeker, de Haïtiaanse bevolking nam de afgelopen jaar exponentieel toe, waardoor ook de vraag naar voedsel sterk toenam. Maar de genadeslag voor Haïti’s voedselzekerheid kwam van de afschaffing van importtarieven op gesubsidieerde landbouwproducten uit het buitenland. Met hun kleine lapjes grond en zonder enige vorm van technische of financiële ondersteuning verliezen de Haïtiaanse boeren het gevecht tegen deze oneerlijke concurrentie.

Dat zij toch nog bijna de helft van Haïti’s voedselvoorraad produceren, getuigt van hun bewonderenswaardige weerbaarheid.

Het beleid van president Jovenel Moïse op de korrel

In hun visietekst nemen de organisaties van de Haïtiaanse civiele samenleving de landbouwaanpak van president Jovenel Moïse op de korrel. Voor hij president werd, was Jovenel Moïse manager van Haïti’s allereerste industriële bananenplantage.

Met grote sommen geld van de overheid en internationale donoren worden er nu bananen voor export geproduceerd op waardevolle landbouwgrond. Honderden Haïtiaanse boeren werden voor het project van hun grond verdreven. Ondertussen kreunt de bevolking onder een chronische voedselcrisis.

Draagt de strategie van de president bij tot duurzame veranderingen op het Haïtiaanse platteland?

Tijdens zijn eerste maanden als president lanceerde Jovenel Moïse bovendien zijn zogeheten ‘caravan van de verandering’. Daarbij worden grote middelen gemobiliseerd om op korte termijn een reeks publieke werken te realiseren in de verschillende departementen. Na voltooiing van de werken verplaatst de caravan van tractoren, bulldozers en graafmachines zich naar een ander departement.

In hun visietekst stellen de organisaties uit de Haïtiaans civiele samenleving terecht in vraag hoe deze strategie moet bijdragen tot duurzame veranderingen op het Haïtiaanse platteland.

Familiale landbouw als alternatief

De mediatieke en peperdure interventies van de president lijken geen duurzaam antwoord te bieden op de structurele uitdagingen waar het land voor staat. Daartegenover staat de vraag van de organisaties uit de Haïtiaanse civiele samenleving. Zij pleiten voor een coherent beleid op maat van de Haïtiaanse boer.

Haïti, persconferentie organisaties civiele samenleving

 

Een beleid van waardering en ondersteuning

Dat beleid moet rusten op waardering voor en ondersteuning van het systeem van de familiale landbouw. Dat houdt onder andere in dat boeren technische en financiële ondersteuning moeten krijgen om hun landbouwpraktijken te moderniseren en te optimaliseren. Daarnaast moeten zij toegang krijgen tot gronden die de overheid braak laat liggen of waar investeerders op speculeren.

Ook moeten er maatregelen genomen worden om de verregaande aantasting van het milieu tegen te gaan. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in infrastructuur zoals wegen en markten, die toelaten dat lokale landbouwproducten vlotter circuleren.

Bovendien vraagt de Haïtiaanse civiele samenleving dat landbouw en milieubescherming onderdeel gaan uitmaken van het onderwijssysteem. Ook moet de bevolking aangemoedigd worden om lokale producten te consumeren.

Ten slotte houdt de visietekst een pleidooi voor betere dienstverlening in rurale zones. Waarom? Om de ongecontroleerde exodus vanuit het platteland naar de steden en naar het buitenland af te remmen.

Dit artikel werd geschreven door Pieter Thys, coöperant van Broederlijk Delen. Het verscheen ook op MO*.