Usted está aquí

Nieuws en persberichten

De EU moet zijn hefbomen gebruiken en Israël duidelijk maken dat de regels van het internationaal recht niet buigbaar zijn. Alleen zo kan de EU helpen om woorden in daden om te zetten.
Tot op heden moest niemand rekenschap afleggen voor de begane schendingen van het internationaal recht. Ook Europa ontbrak het aan de politieke wil om de partijen hiertoe aan te sporen.
12 Enero 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Op 17 december 2009 nam het Europees Parlement een resolutie aan over geweld in de Democratische Republiek Congo.

Páginas