Usted está aquí

Nieuws en persberichten

Het vredesproces in het Midden-Oosten blijft een processie van Echternach. Ook als er vermoeden van lichte winst is, moet Brigitte Herremans vaststellen dat die hoop snel weer de kop wordt ingedrukt.
30 Noviembre 2010 - Inspraak en vrede - Colombia
Ngo's en slachtoffers vragen onderzoek naar illegale activiteiten van Colombiaanse inlichtingendienst DAS. De klacht werd ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel.
Op vrijdag 1 oktober 2010 publiceerden de Verenigde Naties het veelbesproken rapport over mensenrechtenschendingen in de periode 1993-2003 in de Democratische Republiek Congo.
24 Septiembre 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen vraagt de Belgische regering een respectvolle, kritische en constructieve dialoog met de Congolese autoriteiten aan te gaan, en een voortrekkersrol op te nemen binnen de EU.
26 Marzo 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ondersteunen de oproep van EurAc aan de EU en Europese leden van de VN Veiligheidsraad om een weloverwogen beslissing rond de toekomst van Monuc te nemen.
De EU moet zijn hefbomen gebruiken en Israël duidelijk maken dat de regels van het internationaal recht niet buigbaar zijn. Alleen zo kan de EU helpen om woorden in daden om te zetten.
Tot op heden moest niemand rekenschap afleggen voor de begane schendingen van het internationaal recht. Ook Europa ontbrak het aan de politieke wil om de partijen hiertoe aan te sporen.
12 Enero 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Op 17 december 2009 nam het Europees Parlement een resolutie aan over geweld in de Democratische Republiek Congo.

Páginas