Usted está aquí

Nieuws en persberichten

De zorg voor ons eigen huis is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop onze economie werkt.
01 Septiembre 2019 - Liturgie & spiritualiteit
In hun Brief nodigen de Belgische bisschoppen ons uit om extra aandacht te besteden aan de zorg voor de schepping.
Ter gelegenheid van 50 jaar encycliek Populorum Progressio hebben de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief ‘Populorum Communio’ gepubliceerd.
Onlangs werd bekend dat aartsbisschop Léonard de gemeenschap van de Begijnhofkerk wil overplaatsen naar een kerk in Molenbeek, buiten het Brussels centrum.