Wies Willems (°1985) studeerde Germaanse Talen & Letterkunde en behaalde een master-na-masterdiploma Conflict & Development (Universiteit Gent). Na zijn studies werkte hij voor verschillende ngo’s, waaronder een jaar in Peru, en was hij actief als freelancejournalist. Sinds 2014 is Wies beleidsmedewerker natuurlijke rijkdommen bij Broederlijk Delen, met bijzondere aandacht voor Latijns-Amerika.

De focus van zijn werk ligt op thema’s als de sociale en ecologische impact van grondstoffenontginning, de situatie van milieu- en mensenrechtenverdedigers, en de internationale agenda rond regulering van bedrijven. Wies richt zich tot Belgische en Europese beleidsmakers, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties op het terrein en ngo-netwerken in Brussel. Daarnaast informeert hij de publieke opinie via persbijdragen, lezingen en campagnewerk.

 

Artikels van deze auteur

Een delegatie van 5 Belgische en Europese parlementsleden trok in november naar Colombia om de situatie op het terrein te leren kennen. Zo kunnen ze in de toekomst het beleid beter opvolgen.

Van 30 oktober tot 4 november brengt een delegatie van Belgische en Europese parlementsleden een bezoek aan Colombia, onder begeleiding van Broederlijk Delen.

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Een hart onder de riem voor alle Colombianen die naar vrede snakken, volgens Broederlijk Delen.

President Santos van Colombia ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede

In Colombia heeft een nipte meerderheid zich tijdens een referendum onverwacht uitgesproken tégen het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC. Broederlijk Delen betreurt dit, maar blijft hoopvol.

Het vredesakkoord in Colombia is nu ook officieel ondertekend. Zondag 2 oktober is het woord aan het volk: dan wordt het akkoord in een referendum ter goedkeuring voorgelegd.

Ondanks het vredesakkoord blijft de situatie voor mensenrechten- en milieuactivisten in Colombia kritiek. Vorige week werden opnieuw verschillende boeren- en inheemse leiders vermoord.

Op 24 augustus 2016 bereikten de Colombiaanse regering en de rebellengroep FARC een historisch vredesakkoord. Goed nieuws! Maar het is nog maar een begin. Wies Willems licht toe.

Op 23 juni kondigden de Colombiaanse regering en de FARC een definitief staakt-het-vuren aan. Een historische stap naar een finaal vredesakkoord, dat tegen 20 juli verwacht wordt.

Op 15 juni 2016 nam de Europese Unie een bindende wetgeving aan voor bedrijven die conflictmineralen importeren. Maar volstaat deze wetgeving om mensenrechtenschendingen te stoppen?

Deze week beslist de EU over de wetgeving rond conflictmineralen. In een open brief roepen 130 internationale organisaties op tot meer ambitie.

Boerenbewegingen zijn deze week begonnen aan nationale protestacties van onbepaalde duur. Het recht op vrije en vreedzame manifestatie moet gegarandeerd worden.

De EU neemt binnenkort een wet aan over de import van mineralen uit conflictgebieden. Maar het voorstel dat vandaag voorligt, is ronduit ontoereikend. Lees ons opiniestuk voor De Morgen.

Binnen de Europese Unie (EU) is de laatste fase bezig van de onderhandelingen over wetgeving rond de handel in conflictmineralen. Vraag onze politici om werk te maken van bindende regels.

conflictmineralen

De regering en de FARC-EP misten hun deadline voor een vredesakkoord. Maart 2016 was bovendien een zwarte maand voor mensenrechtenactivisten in het land. Een stand van zaken.

In Colombia hebben de regering en de FARC hun aangekondigde deadline voor een definitief vredesakkoord, 23 maart, niet gehaald. Ze raakten het nog niet eens over de laatste punten op de agenda.

Zowel in Colombia als in Honduras werden vorige week prominente sociale leiders vermoord, onder hen ook een medewerker van een partnerorganisatie van Broederlijk Delen.

De Colombiaanse regering en de rebellen van de FARC beloven tegen 23 maart een vredesakkoord te bereiken. Maar de opbouw van vrede wordt een moeizaam proces. Drie uitdagingen op een rijtje.

24 Noviembre 2015 - Natuurlijke rijkdommen - Peru - Wies Willems

Gemeenschappen in de buurt van de kopermijn Tintaya in Espinar lijden onder te hoge concentraties zware metalen. De Peruaanse overheid biedt onvoldoende medische hulp.

Marco in  Peru

In de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) vond een bijzondere hoorzitting plaats over de situatie van mensenrechtenactivisten in Latijns-Amerika.

20 Octubre 2015 - Bolivia - Colombia - Peru - Wies Willems

Wies Willems schreef een opiniestuk over het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie enerzijds en Peru en Colombia anderzijds.

Wies Willems
Wies Willems
Beleidsmedewerker Natuurlijke Rijkdommen
wies.willems [at] broederlijkdelen.be
0485/67.96.19
30 Septiembre 2015 - Natuurlijke rijkdommen - Peru - Wies Willems

Tijdens confrontaties tussen politie en manifestanten in de omgeving van het mijnbouwproject Las Bambas vallen slachtoffers. Broederlijk Delen is solidair en roept op tot internationale waakzaamheid.

Na zijn opmerkelijke encycliek over klimaatverandering, spreekt Paus Franciscus nu ook duidelijke taal over de mijnbouwproblematiek.

Het Europees Parlement stemde woensdag 20 mei 2015 in Strasbourg voor bindende en ruime wetgeving rond de import van conflictmineralen. Dit is een belangrijke overwinning, vindt Broederlijk Delen.

Op 20 mei 2015 stemt het Europees Parlement over een wetsvoorstel rond conflictmineralen. Het huidige voorstel van de Commissie is te vrijblijvend, vindt Broederlijk Delen.

Conflicten tussen lokale plattelandsgemeenschappen en extractieve bedrijven (mijnbouw-, gas- en olieontginning) blijven de belangrijkste bron van sociale onrust in Peru.

De EU heeft een unieke kans om schendingen van mensenrechten door mineralenontginning en –handel te bestrijden, maar dan is bredere en strengere wetgeving nodig, zegt Broederlijk Delen.

De lage prijzen van olie en metalen raken de achilleshiel van verschillende economieën in Latijns-Amerika: hun afhankelijkheid van grondstoffenexport. Hoog tijd om dit probleem aan te pakken.

20 Diciembre 2014 - Natuurlijke rijkdommen - Peru - Wies Willems

De boerenfamilie Chaupe-Acuña uit Cajamarca (Peru) werd vrijgesproken in een proces dat mijnbouwbedrijf Yanacocha tegen haar had aangespannen.

Parallel met de VN-Klimaattop vindt deze week in Lima een alternatieve top plaats waarop sociale organisaties uit heel Latijns-Amerika elkaar ontmoeten.

Páginas