Wies Willems (°1985) studeerde Germaanse Talen & Letterkunde en behaalde een master-na-masterdiploma Conflict & Development (Universiteit Gent). Na zijn studies werkte hij voor verschillende ngo’s, waaronder een jaar in Peru, en was hij actief als freelancejournalist. Sinds 2014 is Wies beleidsmedewerker natuurlijke rijkdommen bij Broederlijk Delen, met bijzondere aandacht voor Latijns-Amerika.

De focus van zijn werk ligt op thema’s als de sociale en ecologische impact van grondstoffenontginning, de situatie van milieu- en mensenrechtenverdedigers, en de internationale agenda rond regulering van bedrijven. Wies richt zich tot Belgische en Europese beleidsmakers, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties op het terrein en ngo-netwerken in Brussel. Daarnaast informeert hij de publieke opinie via persbijdragen, lezingen en campagnewerk.

 

Artikels van deze auteur

25 Enero 2021 - Mensenrechten - Wies Willems

De Europese Commissie vraagt jouw mening over nieuwe wetgeving die bedrijven aansprakelijk moet stellen voor hun impact op mensenrechten en milieu. Teken de petitie.

Bedrijven verplichten om wereldwijd de mensenrechten te respecteren: dat is het doel van een internationaal verdrag waarover bij de VN-Mensenrechtenraad in Genève onderhandeld wordt.

Vervuild water door mijnbouw in Espinar
09 Septiembre 2020 - Natuurlijke rijkdommen - Wies Willems

De Europese grondstoffenstrategie moet samengaan met bindende regels rond mensenrechten en milieu. Anders dreigt ze ten koste te gaan van landen in het Zuiden.

Tintayamijn, Glencore, Peru, vervuiling, mijnbouw

Het handelsakkoord schiet schromelijk tekort. Er wordt geen rekening gehouden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

We moeten ontginning tot een minimum beperken en bindende regelgeving moet respect voor mensenrechten en milieu afdwingen.

België moet mee aan de kar trekken en binnen de EU pleiten voor sterke wetgeving.

Beleidsmedewerker Wies Willems beschrijft de actualiteit in zijn domeinen Natuurlijke Rijkdommen en Bedrijven en Mensenrechten.

De Europese Unie en regeringen in Latijns-Amerika moeten het gebruik van pesticiden op bananenplantages aan banden leggen.

20 Diciembre 2019 - Mensenrechten - Wies Willems

Een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren tegen 2030? Tijd voor een zorgplicht rond mensenrechten en milieu.

Broederlijk Delen pleitte de voorbije maanden voor een ambitieuzer beleid, samen met haar partnerorganisaties uit Zuid-Amerika.

Het akkoord over nieuwe verkiezingen is een belangrijke stap naar een vreedzame oplossing voor de politieke crisis.

Broederlijk Delen betreurt de moord op vijf leden van de inheemse gemeenschap Tacueyó in Colombia.

De VN-Mensenrechtenraad onderhandelt over een internationaal verdrag dat bedrijven moet verplichten de mensenrechten en het milieu te respecteren.

04 Septiembre 2019 - Inspraak en vrede - Colombia - Wies Willems

Dissidente Farc-leiders in Colombia willen opnieuw de wapens opnemen. President Duque en de internationale gemeenschap moeten er alles aan doen om vrede te redden.

Op 28 juni bereikten de EU en de Zuid-Amerikaanse handelsunie Mercosur een voorlopig akkoord over meer vrije handel tussen beide blokken. Dit ondanks hevig verzet van ngo's.

In 2018 werden 155 mensenrechtenverdedigers vermoord, en waren er in totaal meer dan 800 gewelddadige incidenten.

08 Abril 2019 - Wies Willems

De democratie en de rechtstaat staan onder zware druk in Guatemala. Internationale aandacht is noodzakelijk.

De dambreuk in Brazilië is alweer een tragisch voorbeeld van de nalatigheid van de mijn¬bouwsector. Wies Willems vreest dat de slachtoffers geen gerechtigheid zullen vinden.

Voor Broederlijk Delen blijven de mensenrechten een rode draad doorheen ons werk. In onze partnerlanden, maar ook in België.

De toenemende druk op natuurlijke rijkdommen, in combinatie met de steeds kleinere ruimte voor het middenveld en activisten, leidt tot een golf van criminalisering en geweld in Guatemala.

22 Octubre 2018 - Mensenrechten - Wies Willems

Tijdens de vierde onderhandelingsronde over een bindend internationaal verdrag rond bedrijven en mensenrechten werd voor het eerst gediscussieerd over een concrete ontwerptekst.

11 Octubre 2018 - Mensenrechten - Wies Willems

Beleidsmedewerker Wies Willems spoort België en de EU aan om hun rol op te nemen in de onderhandelingen over een bindend verdrag rond bedrijven en mensenrechten.

Vervuild water door mijnbouw in Espinar

Deze maand vindt een nieuwe onderhandelingsronde plaats over het VN-verdrag rond bedrijven en mensenrechten. Hoog tijd dat de Europese Unie en België in actie komen.

Vijf vragen over dit sleutelmoment voor het vredesproces.

colombia, campagne 2016, landbouw, grond

Een nieuw regionaal verdrag belooft betere bescherming. Maar wat doet Europa?

Broederlijk Delen vraagt actie van de banken en de bevoegde minister. Ook jij kan je bank onder druk zetten.

Ruim één jaar na de ondertekening van het vredesakkoord met de FARC staat Colombia opnieuw voor een cruciaal politiek jaar. De toekomst van het vredesproces oogt onzeker.

11 Diciembre 2017 - Natuurlijke rijkdommen - Wies Willems

Het actieplan is een stap in de goede richting, maar meer ambitie is noodzakelijk.

Tintayamijn, Glencore, Peru, vervuiling, mijnbouw

Van 23 tot 27 oktober bespreken de Verenigde Naties een bindend verdrag over bedrijven en mensenrechten. Broederlijk Delen pleit voor een actief engagement van België en de EU.

Nooit eerder sneuvelden zoveel milieu- en landrechtenactivisten in de strijd om natuurlijke rijkdommen. De internationale gemeenschap mag haar verantwoordelijkheid niet ontlopen.

Páginas