Van 2010 tot 2019 werkte Nadia Nsayi als beleidsmedewerker Congo bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. De focus van haar werk lag op inspraak en vrede in de Democratische Republiek Congo met bijzondere aandacht voor de hoofdstad Kinshasa en het oosten van het land (provincies Noord- en Zuid-Kivu). Daarnaast volgde ze de situatie in de buurlanden Rwanda en Burundi op.

Artikels van deze auteur

Eind maart 2011 keerde Nadia Nsayi, medewerkster van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, terug van een boeiende missie in de regio van de Grote Meren.

Vanaf zaterdag 28 mei 2011 bezocht minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, de Democratische Republiek Congo.

In januari 2011 werd een Rwandese leider van de rebellengroep FDLR (Forces Democratiques pour la Libération du Rwanda) door Frankrijk uitgeleverd aan het Strafhof in Den Haag.

21 Enero 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Sinds de transitieperiode (2003-2006) helpt de internationale gemeenschap, waaronder België, de Congolese autoriteiten met de (her)opbouw van een nationaal, gedisciplineerd leger.

17 Enero 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

In Congo kijken ze met bijzondere belangstelling naar de gebeurtenissen in Ivoorkust, waar sinds de verkiezingen van eind 2010 twee rivaliserende presidenten aan de macht zijn.

Op vrijdag 1 oktober 2010 publiceerden de Verenigde Naties het veelbesproken rapport over mensenrechtenschendingen in de periode 1993-2003 in de Democratische Republiek Congo.

24 Septiembre 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Broederlijk Delen vraagt de Belgische regering een respectvolle, kritische en constructieve dialoog met de Congolese autoriteiten aan te gaan, en een voortrekkersrol op te nemen binnen de EU.

03 Septiembre 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi

In 2010 keurde de Amerikaanse president Obama een wet goed waarin bedrijven die mineralen uit de Democratische Republiek Congo of omringende landen importeren verplicht om transparanter te zijn.

03 Septiembre 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi

Congo is ontzettend rijk aan grondstoffen, maar multinationals profiteren van de zwakke Congolese staat. Broederlijk Delen pleit er al jaren voor om oneerlijke mijnbouwcontracten te herzien.

26 Marzo 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ondersteunen de oproep van EurAc aan de EU en Europese leden van de VN Veiligheidsraad om een weloverwogen beslissing rond de toekomst van Monuc te nemen.

12 Enero 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 17 december 2009 nam het Europees Parlement een resolutie aan over geweld in de Democratische Republiek Congo.

De natuurlijke rijkdommen in de Kivustreek vormen geen hoofdoorzaak van het conflict, maar houden het wel in stand. De grondstoffenproblematiek moet worden meegenomen in het zoeken naar oplossingen.

Páginas