Nadia Nsayi (°1984) behaalde in 2008 het masterdiploma 'Vergelijkende en Internationale politiek' aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Na een stage (2008-2009) bij EURAC, het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika, werkte ze als parlementair medewerker (2008-2010). Sinds september 2010 is ze beleidsmedewerker Congo bij de ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen en de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen. De focus van haar werk ligt op inspraak en vrede in de Democratische Republiek Congo met bijzondere aandacht voor de hoofdstad Kinshasa en het oosten van het land (provincies Noord- en Zuid-Kivu). Daarnaast volgt ze ook de situatie in de buurlanden Rwanda en Burundi op. Ze richt zich tot Belgische en Europese beleidsmakers om Congo op de politieke agenda te plaatsen en het beleid te beïnvloeden. Ze informeert journalisten en sensibiliseert de publieke opinie via lezingen en debatten.

Artikels van deze auteur

Op 26 en 27 april 2016 bezoekt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders Congo. Nadia Nsayi analyseert de politieke context en het belang van zijn bezoek.

Congolese verkiezingen in 2016 niet meer haalbaar? Een impasse dreigt. Welke factoren spelen mee? Lees erover in deze actualiteitsnota van Nadia Nsayi.

26 Febrero 2016 - Centraal Afrika - Congo - Nadia Nsayi

Op 24 februari, werden zes jonge activisten van de Congolese burgerbeweging LUCHA (Lutte pour le Changement) veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De spanning loopt verder op in Congo.

Het is belangrijk dat ons land zich blijft engageren om de situatie in Burundi te stabiliseren, vindt Nadia Nsayi.

Manifestatie in Bujumbura

Al 20 jaar wordt het oosten van Congo geteisterd door gewapende conflicten. De overheid en de VN-vredesmissie slagen er niet in om vrede te brengen.

Al jaren vormen gewapende groepen in Oost-Congo een obstakel voor vrede. Dat moet veranderen. In deze uiterst gewelddadige omgeving kiezen steeds meer Congolezen resoluut voor geweldloos verzet.

Blauwhelmen in Congo (archief)
01 Agosto 2015 - Centraal Afrika - Burundi - Congo - Nadia Nsayi

Centraal-Afrika heeft ook in 2015 een belangrijke plaats in het Belgisch buitenlands beleid. Hoe zullen de verkiezingen in Burundi (2015), Congo (2016) en Rwanda (2017) het partnerschap beïnvloeden?

Nadia Nsayi en Thijs Van Laer schreven een opiniestuk over het geweld in Burundi. Het was al maanden te voorspellen, zeggen ze.

De ontsporing van het verkiezingsproces is nefast voor de fragiele vrede. Nadia Nsayi geeft uitleg bij deze cruciale verkiezingen voor Burundi én de buurlanden.

23 Febrero 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

“Met de verkiezingen in het vooruitzicht, vragen we onze ministers om de ontwapening van rebellen een belangrijke plaats te geven in de samenwerking met Congo,” zegt Broederlijk Delen.

23 Febrero 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Is het bezoek aan Congo het begin van een moediger en daadkrachtiger Belgisch beleid voor het vredesproces in dat land, vraagt Nadia Nsayi van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zich af.

20 Enero 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 19 januari 2014 kwamen duizenden Congolezen op straat om te manifesteren tegen de nieuwe kieswet. Die wet is een poging van de machthebbers om de verkiezingen van 2016 uit te stellen.

04 Diciembre 2014 - Inspraak en vrede - Burundi - Nadia Nsayi

Deze verkiezingen zijn cruciaal voor de stabiliteit van Burundi. De vrees bestaat dat ze uitmonden in nieuw geweld.

22 Octubre 2014 - Congo - Nadia Nsayi

Op 26 november 2014 ontving Denis Mukwege de Sacharovprijs van het Europees Parlement voor zijn strijd tegen seksueel geweld in Oost-Congo.

13 Octubre 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Tijdens de Vredesweekcampagne 'Stop Haat, Praat' toerde de jonge Congolese activist Pascal Mugaruka door ons land. Zijn boodschap bracht hoop voor Congo.

06 Junio 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

De Congolese kiescommissie (CENI) heeft een kalender voor lokale verkiezingen gepubliceerd. Op 14 juni, 29 augustus en 15 oktober 2015 wil de CENI een lokale stembusgang organiseren.

07 Febrero 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op dinsdag 4 februari 2014 keurde het Congolese parlement een nieuwe amnestiewet goed. Deze amnestieregeling beloont opnieuw de rebellen. België moet meer ijveren voor een rechtstaat in Congo.

17 Enero 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Broederlijk Delen en Pax Christi menen dat vrede er kan komen als de Congolese autoriteiten, de buurlanden en de internationale gemeenschap, ook België, hun krachten bundelen.

19 Diciembre 2013 - Inspraak en vrede - Burundi - Nadia Nsayi

Sinds enkele weken leeft het gerucht over een aankomende grondwetsherziening. Nu heeft de regering een voorstel tot wijziging ingediend. Het maatschappelijk middenveld toont zich erg kritisch.

25 Octubre 2013 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

De Democratische Republiek Congo organiseerde van 7 september tot 5 oktober 2013 een nationaal overleg. Welke positie zal België innemen?

24 Octubre 2013 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Verschillende Vlaamse ngo's die actief zijn in Congo, waaronder Broederlijk Delen, vragen dat België geen vredesakkoord aanmoedigt dat oorlogsmisdadigers weer beloont met postjes.

16 Agosto 2013 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Een half jaar na de ondertekening van een 'historisch' vredesakkoord voor Oost-Congo, kan Reynders de ogen niet meer sluiten voor het gebrek aan vooruitgang in het land.

De verkiezingen van 2015 worden een belangrijk moment voor de toekomst van Burundi.

19 Febrero 2013 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Ondanks de hulp van de internationale gemeenschap krijgt de Congolese staat de volatiele veiligheidssituatie, het klimaat van straffeloosheid en de humanitaire catastrofe niet onder controle.

14 Febrero 2013 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op woensdag 16 januari 2013 brachten Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, in samenwerking met MO*, vijf sprekers samen voor het debat: “Oorlog in Congo. Hoe bouwen aan (duurzame) vrede?”.

21 Marzo 2012 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan DR Congo mag geen legitimering zijn van het resultaat van de afgelopen presidentsverkiezingen. Dat vindt onder meer Broederlijk Delen.

19 Marzo 2012 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Hebben de recente Congolese verkiezingen geleid tot meer democratie in het land? Welk engagement namen internationale partners als België daarbij?

11 Enero 2012 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 3 januari 2012 stuurde de Belgische Premier een brief naar Joseph Kabila om de "forces congolaises" te feliciteren met de organisatie van de verkiezingen. Ongepast, vindt Broederlijk Delen.

17 Diciembre 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Na de kiescommissie heeft ook het Congolese Hooggerechtshof Joseph Kabila uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De Belgische regering kan niet doen alsof er niets aan de hand is.

29 Noviembre 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Ondanks organisatorische problemen trok de Congolese kiezer op maandag 28 november naar de stembus. Nadia Nsayi, medewerkster van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, volgde de campagne.

Páginas