Lieve Herijgers werd geboren op 28 juli 1962 in Deurne. In 1986 studeerde ze af aan de KU Leuven als licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen. Nadat ze enkele jaren actief was in de hulpverlening, ging ze in 1995 aan de slag bij Broederlijk Delen, eerst als educatief medewerkster voor de vrijwilligerswerking in de regio Mechelen en Vlaams-Brabant. In 1998 maakte ze de overstap naar Brussel om de campagnedienst te leiden. In haar vrije tijd was ze actief in armoede- en solidariteitsprojecten én in de jeugdbeweging. In de jaren ‘90 was ze nationaal voorzitster van Chirojeugd Vlaanderen. Lieve werd in 2011 de eerste vrouwelijke directeur in de 50-jarige geschiedenis van Broederlijk Delen.

Artikels van deze auteur

30 Junio 2020 - Congo - Lieve Herijgers

Het is hoog tijd om de Congolese M/V met de pet voorop te stellen.

Delen en herverdelen. Dat is voor ons de oplossing.

18 Febrero 2020 - Levensstijl - Lieve Herijgers

De pauselijke exhortatie is een oproep tot verbondenheid en een uitnodiging tot een leven met genoeg.

Brigitte Herremans werd gisteren samen met Artsen Zonder Grenzen, gehuldigd door Pax Christi Vlaanderen als Ambassadeur voor de Vrede 2019. Niet in Kazerne Dossin, zoals gepland.

Onze campagne Holy Guacamole bracht ongeveer 3 miljoen euro op. Een fantastisch resultaat!

05 Abril 2019 - Klimaat - Lieve Herijgers

Er is geen tegenstelling tussen klimaat- en sociaal beleid. Ze kunnen elkaar net versterken.

De gewijzigde richtlijn rond asielverzoeken van Palestijnen uit Gaza door het CGVS doet ons de wenkbrauwen fronsen.

Directeur Lieve Herijgers stelde tijdens haar bezoek aan Gaza vast hoe Palestijnen aan hun lot worden overgelaten. Ze roept de Europese Unie op tot actie.

Opiniestuk van onze directeur Lieve Herijgers voor de Standaard.

Op 9 september werd onze beleidsmedewerker voor het Midden-Oosten, Brigitte Herremans, bij aankomst in Israël uitgewezen. We zijn onthutst maar vastberaden ons werk in de regio voort te zetten.

13 Marzo 2015 - Levensstijl - Lieve Herijgers

Me engageren bij Broederlijk Delen is tot op vandaag niet vrijblijvend. Ontmoetingen met partners uit het Zuiden zijn telkens opnieuw een uitnodiging tot reflectie over mijn eigen manier van leven.

Meer besparingen op ontwikkelingshulp zijn een onaanvaardbare inlevering voor de armste mensen in de armste landen ter wereld. We moeten kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op solidariteit.

Onlangs werd bekend dat aartsbisschop Léonard de gemeenschap van de Begijnhofkerk wil overplaatsen naar een kerk in Molenbeek, buiten het Brussels centrum.

Ubuntu, zo luidde de droom van één van mijn helden: Nelson Mandela. Ubuntu staat voor “mens zijn in verbondenheid en solidariteit”.

14 Febrero 2013 - Levensstijl - Lieve Herijgers

Reactie van Broederlijk Delen op het artikel ‘De vasten kleurt groen’ in De Standaard van 13 februari 2013 (p. D10-11)