Stap 3: wat heb je nodig?

Wat heb je nodig?

Afhankelijk van de actie die je organiseert, heb je heel wat materiaal nodig.

  • Maak op voorhand een checklist van al het materiaal dat er nodig is, zowel voor de voorbereidingen als voor de activiteit/dag zelf
  • Maak afspraken over de logistiek en kijk na of je een vergunning moet aanvragen
  • Controleer of je voldoet aan wettelijke verplichtingen (bv. aanvraag Sabam bij het organiseren van een fuif, ...)
  • Indien je werkt met kaarten in voorverkoop, stel dan iemand aan die dit nauwgezet opvolgt en voorzie de nodige logistiek
  • Zorg voor een gepaste inkleding. Het is een activiteit ten voordele van Broederlijk Delen, dus geef je locatie zeker een Broederlijk Delentintje!

Heb je extra campagnemateriaal (vlaggen, folders, affiches) nodig? Neem zeker een kijkje in onze webwinkel.