Programma Wereldkamp 2018

(Let’s) Be the change!

"Power to the people!" riepen we massaal in 1968. Deze leuze heeft nog niets aan waarde ingeboet. Willen we een meer duurzame en rechtvaardige wereld, dan moeten we onze stem laten horen. Met het thema (Let's) Be the change! willen we inspiratie bieden hoe we dit anno 2018 kunnen doen. De gangbare recepten die de economie en politiek ons voorschotelen staan onder druk. Burgers nemen het heft in eigen handen. Bottom-up en DIY (Do It Yourself) lijken de nieuwe lijfwoorden om tot verandering te komen. Hoe kunnen en willen we in deze complexe tijden mee aan het roer van verandering staan? Doen we dat solo-slim of durven we over muurtjes heen samen te werken? Kortom (Let’s) Be the change! Maar hoe?

Wat staat er op het programma?

Tijdens deze editie bekijken we het thema burgerparticipatie vanuit diverse invalshoeken - via gesprekken, debat, film en workshops. We staan we stil bij vragen als: Hoe organiseer je burgerparticipatie? Welke initiatieven bestaan er? Hoe kunnen we "changemakers" zijn in onze eigen omgeving? We gaan in gesprek met enkele inspirerende figuren die het heft in eigen handen genomen hebben. Hieronder vind je een overzicht van de dagthema’s.

Download het volledige programma

Zondag: introductie
Na de nodige tijd om ons te installeren en elkaar te leren kennen, voorzien we  input van een keynote speaker die het thema zal kaderen.

Maandag: Planet
Onze leefomgeving komt onder druk te staan door klimaatverandering, verstedelijking, vervuiling, uitputting van grondstoffen...
Hoe kunnen we deze evoluties als burger een halt toeroepen? We maken kennis met enkele inspirerende initiatieven.

Dinsdag: People and peace
Ongelijkheid groeit, spanningen in de samenleving nemen toe omwille van migratie, discriminatie, oorlog en conflict, radicalisering en populisme. Hoe kan het anders? Wat is de rol van journalistiek hierin?

Woensdag: Prosperity
De wereldeconomie komt steeds meer in handen van enkele grote machtige spelers met machtsconcentratie tot gevolg. Wat is de zin en onzin van kleinschalige initiatieven om hier tegengewicht aan te bieden? Is het vechten tegen een bierkaai of kunnen we echt verschil maken als burgers?

Donderdag: Participation and partnership
De traditionele instellingen en de gevestigde waarden komen onder druk te staan. Alternatieve organisaties ontstaan: apolitieke stromingen, deelsystemen, vierdepijlerinitiatieven, … Hoe kunnen we ons hiermee verbinden? Of doen we dit beter niet?

Programma op kindermaat

De kinderen werken rond hetzelfde thema als de volwassenen, met gelijkaardige invalshoeken per dag. Dit wordt vanzelfsprekend op hun niveau uitgewerkt. In hun programma zullen we heel sterk werken rond inspirerende voorbeelden van kinderen wereldwijd die ook het heft in handen nemen om verandering in hun leven en/of omgeving te realiseren.