U bent hier

Nieuws en persberichten

13 november 2017 - Natuurlijke rijkdommen - Bolivia
Onze lokale vertegenwoordiger in Bolivia, Suzanne Kruyt, vertelt hoe organisaties in het land de krachten bundelen. Ze voerden tijdens de maand november samen actie voor het recht op water.
06 november 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Na maanden wachten publiceerde de Congolese kiescommissie (CENI) eindelijk een kieskalender op zondag 5 november 2017. De commissie plant de verkiezingen in december 2018.
06 november 2017 - Klimaat - Nicaragua
In de aanloop naar de 23e klimaattop in Bonn bevestigde president Daniel Ortega dat Nicaragua op 22 november 2017 toetreedt tot het internationale klimaatakkoord.
26 oktober 2017 - Peru
Tijdens de volkstelling in Peru werd een vrijwilligster verkracht. Overal in het land komen organisaties en personen nu in opstand onder het motto "Peru, land van verkrachters".
25 oktober 2017 - Klimaat
Broederlijk Delen is één van de organisaties die zich wereldwijd engageren om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen maar in een klimaatvriendelijke toekomst.
Broederlijk Delen en Dierenartsen Zonder Grenzen organiseren samen een wedstrijd voor studenten agro- en biotechnologie. De prijs? Een uitwisselingsreis naar Rwanda.
24 oktober 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Op 16 oktober keurden 151 landen de toetreding van Congo tot de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) goed. Nadia Nsayi, onze beleidsmedewerker Centraal-Afrika, reageert.
Van 23 tot 27 oktober bespreken de Verenigde Naties een bindend verdrag over bedrijven en mensenrechten. Broederlijk Delen pleit voor een actief engagement van België en de EU.
20 oktober 2017
Meer dan 65 miljoen mensen zijn op dit moment op de vlucht. Waarom? Als gevolg van oorlog, armoede, klimaatverandering…Voor al die mensen vraagt 11.11.11 om een humaan migratiebeleid.
Op 12 oktober 2017 kondigden Fatah en Hamas een verzoeningsakkoord aan. Is dit goed nieuws voor de Palestijnse burgers? En wat met de reactie van Israël? Brigitte Herremans geeft haar mening.

Pagina's