U bent hier

Nieuws en persberichten

Senegalese boeren gaan de strijd aan tegen erosie.
Broederlijk Delen investeert in bodemvruchtbaarheid op het platteland.
Een nieuw regionaal verdrag belooft betere bescherming. Maar wat doet Europa?
In het najaar van 2017 trok de Karavaan rond om heel lokaal de bevolking te overtuigen van de nood aan het behoud van natuurlijke rijkdommen en hun stem hierin.
Broederlijk Delen vraagt actie van de banken en de bevoegde minister. Ook jij kan je bank onder druk zetten.
18 Januari 2018 - Natuurlijke rijkdommen - Peru
Onze partnerorganisaties verwachten klare taal over de sociale en ecologische gevolgen van de mijnbouw.
Ruim één jaar na de ondertekening van het vredesakkoord met de FARC staat Colombia opnieuw voor een cruciaal politiek jaar. De toekomst van het vredesproces oogt onzeker.
02 Januari 2018 - Natuurlijke rijkdommen - Peru
36 jaar. Zo lang bestaat de Tintayamijn in Espinar al. De levenskwaliteit in de gemeenschappen rond de mijn gaat er meer en meer op achteruit. Van de beloofde hulp komt niets in huis.
Het actieplan is een stap in de goede richting, maar meer ambitie is noodzakelijk.
13 november 2017 - Natuurlijke rijkdommen - Bolivia
Onze lokale vertegenwoordiger in Bolivia, Suzanne Kruyt, vertelt hoe organisaties in het land de krachten bundelen. Ze voerden tijdens de maand november samen actie voor het recht op water.

Pagina's