U bent hier

Nieuws en persberichten

Ter gelegenheid van 50 jaar encycliek Populorum Progressio hebben de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief ‘Populorum Communio’ gepubliceerd.
Op 18 juni 2015, precies één jaar geleden, stelde paus Franciscus zijn eerste encycliek Laudato Si’ aan de wereld voor. Wat heeft deze encycliek in het voorbije jaar zoal teweeggebracht?
Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, selecteerde enkele sterke quotes uit de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus. Ze legt uit waarom.
Onlangs werd bekend dat aartsbisschop Léonard de gemeenschap van de Begijnhofkerk wil overplaatsen naar een kerk in Molenbeek, buiten het Brussels centrum.