15 september 2017 - Recht op voedsel

Kleinschalige familiale landbouwers in het Zuiden kunnen hun potentieel realiseren door over te schakelen naar agro-ecologische landbouw. Dat kan echter niet zonder steun. Meer uitleg door Katelijne Suetens.

“Een gebrekkige toegang tot grond, een oneerlijke prijszetting, een hoge schuldenlast en hoge financiële risico’s versterkt door de effecten van de klimaatverandering en toenemende afhankelijkheid van monopoliehouders in de agro-voedselindustrie. Ziehier een overzicht van de problemen die zowel boeren in Vlaanderen, Europa als wereldwijd parten spelen en die het beroep praktisch onleefbaar maken”, opent Suetens.

“Begin 2017 bracht de FAO een nieuw rapport uit over de toekomst van de landbouw. Hierin stelt het dat het gangbare landbouwsysteem geleid heeft tot massale ontbossing, waterschaarste, uitputting van gronden en een hoge uitstoot van broeikasgassen. Het is daarom niet langer in staat om in de toekomst op een duurzame manier voldoende voedsel te produceren. We moeten dus omschakelen naar nieuwe innovatieve systemen die tegelijkertijd de opbrengsten verhogen én de natuurlijke productiebasis (grond, water, biodiversiteit) beschermen en verbeteren."

Kleinschalige landbouwers lijden honger

Suetens: “Wereldwijd worden volgens de FAO 90% van de boerderijen gerund door een individu of een familie. Deze familiale landbouwbedrijven produceren 80% van het voedsel en 72% hiervan bewerken minder dan 1 hectare. Maar liefst 50% van zij die honger hebben in de wereld zijn echter net deze kleinschalige landbouwers. Door een ontoereikende politiek heeft de grote meerderheid van hen tot op vandaag niet eens het absolute minimum aan ondersteuning gekregen om het beste uit hun veld te halen. Maar ook internationale handelsregels en opgelegde economische hervormingsagenda’s hebben een invloed. Broederlijk Delen ijvert er daarom zowel in het Zuiden als in Vlaanderen voor om de miljoenen kleinschalige familiale landbouwers wereldwijd te ondersteunen om via agro-ecologische landbouw hun potentieel te realiseren.”

Consument kan het verschil maken

Suetens: “Ook in Vlaanderen kunnen we het verschil maken door duurzamer voedsel te gaan consumeren. Het volstaat om minder, maar beter vlees te eten, zo veel mogelijk lokaal en seizoensgebonden te eten en fairtradeproducten te kiezen als deze in het Belgische klimaat niet kunnen worden geproduceerd. Om mensen te helpen om duurzamere keuzes te maken, ontwikkelden we op onze website alvast een webtool."

Joris Hendrickx

Deze bijdrage verscheen eerder in de themabijlage over Land- en Tuinbouw van Mediaplanet bij De Standaard van 15/09/2017.