30 maart 2017 - Klimaat - Peru

De voorbije weken werd het kustgebied in Midden- en Noord-Peru geteisterd door enorme watersnood. Aanhoudende overvloedige regen in het kustgebergte, leidde tot overstromingen en modderstromen. De menselijke en materiële schade is enorm. Grote hulpacties zijn aan de gang. 

Broederlijk Delen werkt niet in de getroffen gebieden, maar de boerengemeenschappen die onze partners in Peru ondersteunen, ondervinden dagelijks de gevolgen van het ontregelde klimaat (extreem hoge temperaturen, langdurige droogtes). Peru wordt beschouwd als één van de meest kwetsbare landen voor de klimaatverandering. 

El niño

Grofweg om de zeven jaar zorgt het globale fenomeen “El niño” voor een verstoring van klimaatpatronen in grote delen van de wereld: extreme droogte op de ene plaats, overvloedige regen elders. Vorig jaar was het weer zover, maar toen bleef de impact in Peru beperkt. De voorbije weken bereikte het zeewater voor de kust er echter uitzonderlijk hoge temperaturen, tot 5° boven de normale waarden. Experts noemen dit meer lokale fenomeen “El niño costero”. Ze wijzen erop dat de huidige noodsituatie in Peru een voorbode kan zijn van een uitzonderlijk krachtige, globale “El niño”. 

Catastrofale gevolgen

In deze woestijnstreek regent het zelden, de rivieren en de infrastructuur zijn niet voorzien op de grote watermassa die uit de lucht viel. Preventieve maatregelen zijn ontoereikend gebleken. De materiële schade is dan ook enorm: hele steden en dorpen kwamen onder water te staan. Huizen aan de oevers van rivieren, bruggen, wegen en landbouwgrond werden weggespoeld. Tientallen mensen werden meegesleurd en verdronken. In totaal zijn er al zo’n 90 dodelijke slachtoffers geteld, meer dan 100.000 mensen zijn dakloos. Deze cijfers kunnen nog oplopen. De crisissituatie leidde tot watertekort in de grote steden, de toevoer van levensmiddelen werd afgesneden met schaarste en sterk stijgende prijzen tot gevolg. Het risico op de verspreiding van besmettelijke ziekten is groot. 

Internationale steun

In Peru en vanuit het buitenland worden solidariteitsacties georganiseerd. Massale hulp- en reddingsacties voor de getroffen bevolking zijn aan de gang. De opbouw zal ongetwijfeld lang duren en grote investeringen vergen. De actieve organisaties in de regio benadrukken dat deze noodsituatie verband houdt met de klimaatverandering. Hierdoor zal de wederopbouw een ander karakter hebben. Oppervlakkige oplossingen dienen plaats te ruimen voor een structurele aanpak. Ook in de rest van Peru worden het laatste decennium steeds meer extreme klimaatcondities opgemeten.