We hebben onze jaarlijkse vastencampagne afgesloten. Volgens de prognose op basis van de huidige resultaten bedraagt de opbrengst van deze campagne vermoedelijk 3,4 miljoen euro. Bedankt!

"We zijn tevreden met dit mooie resultaat. De situatie in het Afrikaanse Burkina Faso raakte vele Vlamingen. Samen met enkele lokale organisaties strijdt Broederlijk Delen er tegen ongelijkheid en willen we zo op termijn honger voorkomen. Een bemoedigend teken voor alle ngo's die op een structurele manier aan ontwikkelingssamenwerking doen," zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Honger voorkomen in Burkina Faso

Onze campagne 'Stort regen voor Burkina Faso' gaf aandacht aan de moeilijke situatie van de lokale boerengemeenschappen in het droge Sahelland. Het is voor de boeren een enorme opdracht om voldoende voedsel te produceren en een menswaardig leven op te bouwen. Broederlijk Delen steunt lokale boerenorganisaties in hun strijd tegen honger.  Met resultaat: een waardig leven waarin boeren eigen levenskeuzes kunnen maken wordt terug mogelijk..

De lancering van de campagne gebeurde met de ludiek uitgebeelde sms-actie in Mechelen. Elodie Ouédraogo, ambassadrice van de campagne, gaf in Mechelen de aftrap van de sms-actie.  Ze stuurde het allereerste regenwolkje per sms richting Burkina Faso en riep Vlaanderen op om hetzelfde te doen.  Een krachtig signaal, én een flinke duw in de rug voor de vele boeren in Burkina Faso die worstelen om te overleven. Want voor elke sms ging er € 1 integraal naar Burkina Faso. Liefst 11.800 mensen volgden het voorbeeld van Elodie en steunden de campagne per sms.

Engagement van duizenden vrijwilligers

De afgelopen weken staken heel wat vrijwilligers de handen uit de mouwen voor Broederlijk Delen. Zij organiseerden tal van activiteiten zoals Koffiestops, infoavonden, huis-aan-huis-acties, solidaire maaltijden, narcissenverkoop en solidariteitstochten. 

Graag wil ik al onze vrijwilligers en schenkers van harte bedanken voor zoveel inzet en engagement. Dankzij hen kan Broederlijk Delen zich verder inzetten voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid, in Burkina Faso en elders in de wereld,  Lieve Herijgers.

Belang van structurele ontwikkelingssamenwerking

Burkina Faso, getuigen, campagne

Gedurende drie weken kwamen acht Burkinese ontwikkelingswerkers in Vlaanderen getuigen over hun engagement in de strijd tegen honger, armoede en ongelijkheid. Op het einde van hun verblijf schreven ze een korte verklaring waarin ze het belang van structurele ontwikkeling onderstreepten: “Met de steun van de Belgische bevolking, via organisaties als Broederlijk Delen, bestrijden wij in Burkina Faso dagelijks de structurele oorzaken van voedselonzekerheid. Vooraleer dit leidt tot echte hongersnood. Daarom vragen we aan de mensen in Vlaanderen en aan de Belgische overheid om meer dan ooit te investeren in structurele ontwikkelingssamenwerking via lokale organisaties. Het uitbouwen van duurzame relaties tussen ngo’s zoals Broederlijk Delen en lokale boerenorganisaties is de beste manier om de vicieuze cirkel van chronische voedselonzekerheid en hongersnood te doorbreken.”