05 april 2017 - Bolivia

In Bolivia wordt onze partnerorganisatie CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia) bedreigd met de ontruiming van haar waardevolle documentatiecentrum.

De rector van de Universidad Mayor de San Simón in Cochabamba eist dat CEDIB binnen de termijn van maximum één maand het gebouw verlaat waar de organisatie een belangrijk historisch archief beheert. Als CEDIB dat niet doet, dreigt de universiteit ermee 'het lokaal eigenhandig te ontruimen, met hulp van de autoriteiten'.

Uniek archief

CEDIB is een internationaal gerespecteerde ngo die zich specialiseert in onderzoek over politieke, sociale en ecologische thema's in Boliva. De organisatie gebruikt het huidige gebouw al 25 jaar. Er zou een overeenkomst van onbepaalde duur bestaan met de universiteit over het gebruik van de lokalen, maar de universiteit ontkent nu dat die afspraken definitief zijn. Een verhuis binnen de vooropgestelde termijn is voor CEDIB onmogelijk.


Al sinds eind 2016, toen de nieuwe rector werd aangesteld, probeert CEDIB in dialoog te gaan over de kwestie, maar zonder succes. Ook nu hoopt de directie van CEDIB in overleg met de rector een onderhandelde oplossing te vinden, zodat haar unieke en kwetsbare archief kan beschermd worden.

Regering viseert kritische ngo's

Vanuit nationale en internationale hoek komen talrijke steunbetuigingen aan CEDIB. Broederlijk Delen en andere leden van het CIDSE-netwerk schreven een brief aan de universiteit en aan de Boliviaanse overheid, met een oproep om het archief veilig te stellen.

Het is niet de eerste keer dat CEDIB onder vuur komt te liggen. De Boliviaanse regering viel de organisatie eerder al openlijk aan vanwege haar kritische positie ten opzichte van het grondstoffenbeleid in het land, en haar verzet tegen wetten die de bewegingsvrijheid van ngo’s in het land beperken.

Lees ook het interview in The Guardian met Marco Gandarillas van CEDIB.