Inspiratie voor jouw eigen actie

Wil je zelf een actie bedenken? Hier vind je voorbeelden van anderen die een eigen actie voor Broederlijk Delen op touw zetten.  

Sensibiliserende acties

Organiseer een info-moment, filmavond of debat rond het campagnethema van Broederlijk Delen. Met je parochie, studentenvereniging of een groep vrienden. Hiermee sensibiliseer je mensen over de uitdagingen van deze wereld. 

Fondsenwervende acties 

  • In Kosh-Herentals organiseerde een school een Repair Cafe. Hier leerden bezoekers hoe zij kapotte spullen kunnen repareren. Spullen een tweede leven geven is goed voor het klimaat. Bovendien lieten bezoekers een vrijwillige bijdrage achter ten behoeve van Broederlijk Delen. 
  • Solidariteitskantoor Doediet wordt regelmatig uitgenodigd om op te treden bij acties ten behoeve van Broederlijk Delen. Je kan hen uitnodigen om een optreden te geven en aan je publiek een bijdrage te vragen voor Broederlijk Delen. Misschien wel een aperitiefconcert? 
  • De Werkgroep Broederlijk Delen Balen-Mol organiseerde een solidaire maaltijd gevolgd door een geleide wandeling. De deelnemers maakten een wandeling in natuurgebied ‘De maat’ en leerden over zandwinning in de 19e eeuw in deze streek. Ze werden begeleid door een natuurgids van het domein en Broederlijk Delen medewerker Wies Willems, die de link legde met grondstoffenontginning in Peru.
  • In 2014 werd de jaarlijkse fakkeltocht door Turnhout afgesloten met een Noord-Zuid quiz.


Er is natuurlijk veel meer mogelijk. We zijn benieuwd met welke creatieve acties jij zult komen!