U bent hier

Recht op voedsel

1 op 9 mensen wereldwijd heeft honger. Honger treft vooral boeren in ontwikkelingslanden. Dus zij die zelf voedsel kweken. Nochtans wordt er vandaag meer dan voldoende voedsel geproduceerd om de wereldbevolking te voeden. De belangrijkste oorzaak van deze onrechtvaardige paradox? De manier waarop voedsel wereldwijd wordt geproduceerd en verwerkt.

Broederlijk Delen steunt duurzame familiale landbouwers

... in de landen waar we werken, maar ook bij ons is er nood aan een ander landbouw- en voedselsysteem. Broederlijk Delen zet in op de verspreiding van zo'n systeem, dat agro-ecologie heet.

Landbouw wereldwijd: waar loopt het fout?

Kleinschalige, familiale boeren produceren het grootste deel van al het voedsel wereldwijd. Toch zien we dat het huidige landbouw- en voedselsysteem als volgt werkt: zo groot mogelijke hoeveelheden van een bepaald landbouwproduct worden tegen een zo laag mogelijke kostprijs geproduceerd. En producten worden over duizenden kilometers vervoerd en verhandeld op de internationale markt.

Een handvol grootschalige bedrijven uit de landbouw- en voedselindustrie deelt in dat systeem de lakens uit. Overheden wereldwijd stappen er in mee en passen hun nationaal landbouwbeleid aan. Ook zij gaan in de eerste plaats steun geven aan grootschalige monocultuur en gewassen bestemd voor de export. De kleine boer kan niet anders dan volgen. Daarbij verwaarloost hij zijn eigen voedselproductie. Met honger tot gevolg. Bovendien wordt in dit systeem veel voedsel verspild. Of het wordt gebruikt als veevoeder in de intensieve veeteelt of voor de productie van biobrandstoffen.

Ook de klimaatsverandering heeft een negatief effect op de landbouw: temperaturen en neerslagpatronen veranderen.

Voldoende voedsel voor iedereen

Miljarden kleinschalige boeren wereldwijd moeten in de eerste plaats door hun overheden ondersteund worden. Zodat ze voor hun gezin, hun gemeenschap en hun buren in de stad voldoende gezond en gevarieerd voedsel kunnen produceren. Pas daarna kunnen overschotten worden verhandeld. Zo worden honger, armoede en ongelijkheid de wereld uitgeholpen. En het klimaat vaart er ook wel bij.

Samen met lokale organisaties

Broederlijk Delen ijvert ervoor dat kleinschalige landbouwers gevarieerde en ecologisch meer duurzame boerderijen opbouwen. Dat is meer dan ooit nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de klimaatverandering. We werken daarvoor samen met tientallen lokale organisaties. Concreet:

  • ondersteunen we de dagelijkse landbouwpraktijk in het veld, zoals het verzekeren van toegang tot zaaigoed, irrigatie, opslagmogelijkheden of krediet
  • brengen we boeren en boerinnen nieuwe kennis en duurzame technieken bij
  • doen we aan lobbywerk om de lokale overheid te overtuigen van het belang van kleinschalige landbouw voor o.m. voedselzekerheid, werkgelegenheid en het klimaat
Congo boeren

Het leven van de Congolese boer is niet gemakkelijk. Elk jaar opnieuw is er de onzekerheid: zullen we voldoende te eten hebben? Een eerste oplossing is zelf verbeterd zaaigoed produceren.

Boerengroep Burundi

Haguruka begeleidt boeren die hun eigen prioriteiten bepalen en zelf projecten opzetten.

Vrouwengroep Nabonswendé uit Burkina Faso

Een vrouwengroep herintroduceerde vergeten lokale gewassen. Hierdoor brengen ze meer variatie in de gezinsmaaltijden en genereren ze inkomsten. Ze zijn vastbesloten om er een van succes te maken.

Politieke druk is essentieel

Het recht op voedsel is een mensenrecht. Overheden wereldwijd zijn verplicht dit recht te realiseren. En er over te waken dat beslissingen in andere beleidsdomeinen het recht op voedsel, waar ook ter wereld, niet schaden. Toch zijn schendingen schering en inslag. Ondanks al zijn negatieve sociale en ecologische gevolgen voor de kleinschalige familiale landbouw wordt het model van gespecialiseerde grootschalige landbouw nog te vaak ondersteund. Via het landbouwbeleid, handels- en financiële regels, klimaatregelgeving en zelfs ontwikkelingssamenwerking.  

Broederlijk Delen doet daarom aan beleidsbeïnvloeding op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Wij ijveren voor een wereldwijd landbouwbeleid dat de kleine familiale landbouwer ondersteunt. Zodat hij op een duurzame manier voldoende voedsel kan kweken voor zijn gezin en zijn omgeving. In dit kader pleiten wij voor agro-ecologie als een alternatief voor het huidig landbouw- en voedselsysteem.

We doen dit in coalities en netwerken zoals het netwerk Voedsel Anders, de Coalitie tegen de Honger en het internationale netwerk CIDSE.  

Nieuws en persberichten

30 Januari 2017 - Recht op voedsel - Campagne - Burkina Faso

Aline Zongo, directrice van Inades Burkina Faso, trok half oktober richting Guatemala voor een internationale ontmoeting rond alternatieven voor ontwikkeling.

In juni 2016 waren 3 voorzitters van burgerorganisaties uit Haïti te gast in België. Zij schetsten de politieke en sociale situatie in het land.

27 mei 2016 - Recht op voedsel

Voedsel Anders wordt een nieuwe beweging in Vlaanderen. Tijdens het festival Krachtboer op zondag 29 mei 2016 vindt de lancering plaats. Kok Kobe Desramaults onthult er het nieuwe logo.

Succesvol aan landbouw doen is niet gemakkelijk in een droog land zoals Burkina Faso. Maar het kan. De vijftigjarige Assèta Zida vertelt hoe.

Burkinese vrouw poseert in haar woning

De karavaan van 300 boerenorganisaties bereikt Senegal.

Katelijne Suetens
Beleidsmedewerker Duurzame Landbouw en Voedselsoevereiniteit
katelijne.suetens [at] broederlijkdelen.be
0484 62 44 06
Suzy Serneels
Suzy Serneels
Programmawerking Recht op Voedsel
suzy.serneels [at] broederlijkdelen.be

Broederlijk Delen steunt Voedsel Anders