U bent hier

Guatemala

Een waardig leven en een gezond leefmilieu voor de boeren en inheemse bevolking op het Guatemalteekse platteland. Dat is waar Broederlijk Delen met 10 lokale partnerorganisaties naar streeft. Samen komen we op voor de rechten van de lokale bevolking en ondersteunen we hun eigen plannen.

Lichaam en grond: ons territorium

16 Guatemalteekse vrouwen vertellen over hun strijd voor verandering.

De uitdagingen

Guatemala worstelt met de nasleep van een lange en gewelddadige oorlog. Het gewapend conflict was een reactie op de extreme ongelijkheid en discriminatie in de Guatemalteekse samenleving. Vandaag zorgen de komst van mijnbouw en andere megaprojecten op inheems grondgebied voor een nieuwe bron van conflicten.

Hoewel Guatemala de belangrijkste economische speler van Centraal-Amerika is, leeft de helft van het land in armoede. De inheemse bevolking wordt het sterkst getroffen door armoede en uitsluiting.

Aan landbouw doen in Guatemala is niet eenvoudig. 1/3 van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Er is een gebrek aan vruchtbare grond en overheidssteun, en klimaatgrillen bedreigen de oogst.

De overheid zet sterk in op mijnbouw, grootschalige landbouw en olieontginning. Hoewel de inheemse bevolking zich verzet, gaan de projecten onverminderd door.

Wat doet Broederlijk Delen?

We ondersteunen de plannen van boeren en inheemse bevolking die in hun gemeenschappen willen blijven leven en de strijd aangaan voor een waardig leven. Velen kiezen voor een duurzaam alternatief: geen economie die gebaseerd is op winstbejag, maar wel op respect voor het leven en de natuur. We helpen hen op te komen voor hun rechten en hun stem te laten gelden zodat zij zelf hun toekomstplannen kunnen uittekenen.

Vrouwen in plantenkwekerij in Guatemala

Chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen verstoren ecosystemen in Guatemala. Partnerorganisaties proberen het tij te keren en zetten in op agro-ecologie.

Workshop met SERJUS in Guatemala

De politieke vormingsschool van SERJUS in Guatemala brengt mannen en vrouwen van inheemse en boerenorganisaties samen.

Mars voor water in Guatemala

Guatemala is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Toch hebben meer dan 3,7 miljoen mensen geen toegang tot gezond water.

Nieuws en persberichten

22 november 2017 - Gender - Guatemala

2 Mayavrouwen uit Guatemala getuigen over de cirkel van uitsluiting en geweld waar velen van hen mee geconfronteerd worden. Door samen te werken proberen ze die te doorbreken.

01 juni 2017 - Jongeren - Guatemala

Tijdens haar laatste jaar Sociaal Werk doet Isaura Royes (21) drie maanden stage voor Broederlijk Delen in Guatemala. Ze volgt er 5 micro-projecten van enkele van onze partnerorganisaties.

Het Europees Parlement spreekt in een resolutie duidelijke taal over de nood aan bescherming van mensenrechtenactivisten in Guatemala.

Contactpersoon

Patricia Verbauwhede
Patricia Verbauwhede
Programmawerking Guatemala, Haïti en Nicaragua
patricia.verbauwhede [at] broederlijkdelen.be