U bent hier

Congo

Vrede en een waardig leven op het Congolese platteland. Dat is waar Broederlijk Delen naar streeft. Samen met lokale partnerorganisaties zetten we in op duurzame landbouw en bouwen we aan een mondige, weerbare boerenbeweging. Zo werken we aan vrede, ook vanuit de basis.

Vrede in Congo

Al 20 jaar wordt het oosten van Congo geteisterd door gewapende conflicten. De Congolese overheid en de VN-vredesmissie slagen er niet in om vrede te brengen. Het verkiezingsjaar 2016 wordt cruciaal.

DRC, Congo, boeren, landbouw

Landbouw in Congo biedt heel wat kansen, maar die blijven onbenut. Wat ontbreekt is een goed landbouwbeleid.

Wat doet Broederlijk Delen?

We ondersteunen boeren- en vredesorganisaties die de strijd aangaan voor een waardig leven op het platteland. Zij zetten in op een sterke lokale economie via duurzame landbouw. Want dat levert voldoende voedsel, een waardig inkomen én een gezond leefmilieu op. We hebben speciale aandacht voor vrouwen en jongeren, omdat zij een groot deel van het werk op de velden verrichten. 

We zetten ook in op vredesopbouw in Congo. Ter plaatse bouwen we mee aan een mondige en weerbare boerenbeweging die de rechten van boeren verdedigt, zodat ze kunnen wegen op het beleid. In eigen land en op Europees niveau doen we aan politiek werk en zetten we aan tot actie.

Charis Basoko, mensenrechten, Congo

RODHECIC, het netwerk van Congolese mensenrechtenorganisaties, ziet toe op de veiligheid van activisten in het land. En dat is nodig, want het Congolese bewind is gewelddadig voor wie zich verzet.

In mei 2016 organiseerde de Congolese burgerbeweging Africa Reconciled met de steun van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen vormingen rond geweldloosheid voor 72 lokale jongeren.

Congo boeren

Het leven van de Congolese boer is niet gemakkelijk. Elk jaar opnieuw is er de onzekerheid: zullen we voldoende te eten hebben? Een eerste oplossing is zelf verbeterd zaaigoed produceren.

Nieuws en persberichten

06 november 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Na maanden wachten publiceerde de Congolese kiescommissie (CENI) eindelijk een kieskalender op zondag 5 november 2017. De commissie plant de verkiezingen in december 2018.

24 oktober 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 16 oktober keurden 151 landen de toetreding van Congo tot de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) goed. Nadia Nsayi, onze beleidsmedewerker Centraal-Afrika, reageert.

13 september 2017 - Congo

In mei riepen we op tot solidariteit met Kasai in Congo, een regio getroffen door een humanitaire crisis. Dankzij jullie massale steun kunnen onze partnerorganisaties hulp bieden op het terrein.

DRC, Congo, Kasai, crisis, noodhulp
05 september 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Om het tij in Congo te doen keren zijn radicale ingrepen nodig: een mentale renaissance en een wervende visie op een waardige toekomst. Die ommekeer zal van de Congolezen zelf moeten komen.

DRC, Congo, democratie
24 april 2017 - Congo

Luk Verbeke, programmaverantwoordelijke voor Congo, doet verslag van zijn bezoek aan onze partnerorganisaties in het land, die moedig doorwerken in een klimaat van geweld en onzekerheid.

Contactpersonen

Nadia Nsayi
Nadia Nsayi
Beleidsmedewerker Centraal-Afrika
nadia.nsayi [at] broederlijkdelen.be
0479 51 68 98
Luk Verbeke
Luk Verbeke
Programmaverantwoordelijke Congo
luk.verbeke [at] broederlijkdelen.be