U bent hier

Hoe en waar we werken

Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden we succesvol armoede en ongelijkheid. We focussen op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Waar werken we?

We werken samen met lokale organisaties in volgende landen:

We steunen ook grensoverschrijdende projecten. Ook in België zijn we actief.

Campagne 2018: Steun de boeren in Oeganda

Onze resultaten

Broederlijk Delen boekt resultaten. Samen met zijn partnerorganisaties. En mede dankzij de inzet en steun van vele vrijwilligers, schenkers en sympathisanten. 

Wil je weten hoe jouw tijd en geld een verschil maken in de armste gemeenschappen op het platteland? Neem een moment om te genieten van enkele overwinningen.

Wat is onze thematische focus?

Om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. Broederlijk Delen focust op het platteland. We pakken ongelijkheid aan door in te zetten op drie thema’s:

Broederlijk Delen werkt aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken.

Colombia

Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen beheerd worden met respect voor mens en milieu.

Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om op te komen voor hun rechten.

Hoe wij werken

Broederlijk Delen heeft een typische manier van werken. Samen met lokale organisaties zoeken we naar de beste manier om ongelijkheid te bestrijden. En in eigen land roepen we iedereen op om te delen. 

Lokale organisaties kennen de noden en plannen van de lokale bevolking het beste. Samen met hen bepalen we de aanpak op lange termijn.

Nationale en internationale overheden hebben de taak om structurele veranderingen door te voeren en zo ongelijkheid tegen te gaan.

We informeren en sensibiliseren in eigen land over de oorzaken van ongelijkheid en armoede. We zetten mensen aan om actie te voeren. En roepen op tot concrete solidariteit.

We gaan op zoek naar een andere manier van leven. Met als doel: het voortbestaan van onze planeet en een menswaardig leven voor iedereen.

We brengen onze partnerorganisaties samen om ideeën uit te wisselen. En stimuleren uitwisseling tussen Vlamingen en onze contacten in het buitenland.

Grote uitdagingen voor 2014-2021

Broederlijk Delen vatte de belangrijkste uitdagingen samen in 10 strategische oriëntaties. Die oriëntaties zijn een vertaling van onze visie en ambities. En geven aan welke richting we uitgaan, tot 2021.