Wies Willems werkt sinds september 2014 bij Broederlijk Delen als beleidsmedewerker Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, met focus op Latijns-Amerika.

Na het behalen van zijn diploma Germaanse Talen, volgde hij de master-na-master Conflict & Development aan de Universiteit Gent. In het kader van die opleiding deed Wies thesisonderzoek in Guatemala naar de impact van mijnbouw op lokale gemeenschappen, en dit vanuit een internationaal mensenrechtenperspectief. Rond hetzelfde thema deed hij een jaar vrijwilligerswerk in Peru. Daarnaast werkte Wies voor verschillende ngo’s in België en was hij actief als freelance journalist.

Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen

Artikels van deze auteur

Het Europees Parlement spreekt in een resolutie duidelijke taal over de nood aan bescherming van mensenrechtenactivisten in Guatemala.

Ondanks positieve ontwikkelingen in het vredesproces, woedt een nieuwe golf van politiek geweld in Colombia. 2017 wordt een cruciaal jaar om vrede op het terrein waar te maken.

Belgische banken investeren massaal in omstreden mijnbouwbedrijven. Dat blijkt uit nieuw gezamenlijk onderzoek van 11.11.11, Broederlijk Delen en Fairfin.

In Colombia heeft het Congres unaniem het nieuwe vredesakkoord met de FARC goedgekeurd. De uitvoering van het akkoord kan nu formeel van start gaan. Een cruciale eerste stap voor duurzame vrede.

Op 12 november werd een nieuw vredesakkoord bekendgemaakt in Colombia. Broederlijk Delen hoopt dat de implementatie snel van start kan gaan.

Een delegatie van 5 Belgische en Europese parlementsleden trok in november naar Colombia om de situatie op het terrein te leren kennen. Zo kunnen ze in de toekomst het beleid beter opvolgen.

Van 30 oktober tot 4 november brengt een delegatie van Belgische en Europese parlementsleden een bezoek aan Colombia, onder begeleiding van Broederlijk Delen.

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Een hart onder de riem voor alle Colombianen die naar vrede snakken, volgens Broederlijk Delen.

President Santos van Colombia ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede

In Colombia heeft een nipte meerderheid zich tijdens een referendum onverwacht uitgesproken tégen het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC. Broederlijk Delen betreurt dit, maar blijft hoopvol.

Het vredesakkoord in Colombia is nu ook officieel ondertekend. Zondag 2 oktober is het woord aan het volk: dan wordt het akkoord in een referendum ter goedkeuring voorgelegd.

Ondanks het vredesakkoord blijft de situatie voor mensenrechten- en milieuactivisten in Colombia kritiek. Vorige week werden opnieuw verschillende boeren- en inheemse leiders vermoord.

Op 24 augustus 2016 bereikten de Colombiaanse regering en de rebellengroep FARC een historisch vredesakkoord. Goed nieuws! Maar het is nog maar een begin. Wies Willems licht toe.

Op 23 juni kondigden de Colombiaanse regering en de FARC een definitief staakt-het-vuren aan. Een historische stap naar een finaal vredesakkoord, dat tegen 20 juli verwacht wordt.

Op 15 juni 2016 nam de Europese Unie een bindende wetgeving aan voor bedrijven die conflictmineralen importeren. Maar volstaat deze wetgeving om mensenrechtenschendingen te stoppen?

Deze week beslist de EU over de wetgeving rond conflictmineralen. In een open brief roepen 130 internationale organisaties op tot meer ambitie.

Boerenbewegingen zijn deze week begonnen aan nationale protestacties van onbepaalde duur. Het recht op vrije en vreedzame manifestatie moet gegarandeerd worden.

De EU neemt binnenkort een wet aan over de import van mineralen uit conflictgebieden. Maar het voorstel dat vandaag voorligt, is ronduit ontoereikend. Lees ons opiniestuk voor De Morgen.

Binnen de Europese Unie (EU) is de laatste fase bezig van de onderhandelingen over wetgeving rond de handel in conflictmineralen. Vraag onze politici om werk te maken van bindende regels.

conflictmineralen

De regering en de FARC-EP misten hun deadline voor een vredesakkoord. Maart 2016 was bovendien een zwarte maand voor mensenrechtenactivisten in het land. Een stand van zaken.

In Colombia hebben de regering en de FARC hun aangekondigde deadline voor een definitief vredesakkoord, 23 maart, niet gehaald. Ze raakten het nog niet eens over de laatste punten op de agenda.

Zowel in Colombia als in Honduras werden vorige week prominente sociale leiders vermoord, onder hen ook een medewerker van een partnerorganisatie van Broederlijk Delen.

De Colombiaanse regering en de rebellen van de FARC beloven tegen 23 maart een vredesakkoord te bereiken. Maar de opbouw van vrede wordt een moeizaam proces. Drie uitdagingen op een rijtje.

Gemeenschappen in de buurt van de kopermijn Tintaya in Espinar lijden onder te hoge concentraties zware metalen. De Peruaanse overheid biedt onvoldoende medische hulp.

Marco in  Peru

In de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) vond een bijzondere hoorzitting plaats over de situatie van mensenrechtenactivisten in Latijns-Amerika.

20 oktober 2015 - Bolivia - Colombia - Peru - Wies Willems

Wies Willems schreef een opiniestuk over het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie enerzijds en Peru en Colombia anderzijds.

30 september 2015 - Natuurlijke rijkdommen - Peru - Wies Willems

Tijdens confrontaties tussen politie en manifestanten in de omgeving van het mijnbouwproject Las Bambas vallen slachtoffers. Broederlijk Delen is solidair en roept op tot internationale waakzaamheid.

Na zijn opmerkelijke encycliek over klimaatverandering, spreekt Paus Franciscus nu ook duidelijke taal over de mijnbouwproblematiek.

Het Europees Parlement stemde woensdag 20 mei 2015 in Strasbourg voor bindende en ruime wetgeving rond de import van conflictmineralen. Dit is een belangrijke overwinning, vindt Broederlijk Delen.

Op 20 mei 2015 stemt het Europees Parlement over een wetsvoorstel rond conflictmineralen. Het huidige voorstel van de Commissie is te vrijblijvend, vindt Broederlijk Delen.

Conflicten tussen lokale plattelandsgemeenschappen en extractieve bedrijven (mijnbouw-, gas- en olieontginning) blijven de belangrijkste bron van sociale onrust in Peru.

Pagina's