Nadia Nsayi is sinds 2010 beleidsmedewerkster Centraal-Afrika van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Ze behaalde in 2008 het masterdiploma Vergelijkende en Internationale politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Nadia Nsayi doet aan studie, beleidsbeïnvloeding en sensibilisering over het vredesproces in Centraal-Afrika. Ze werkt nauw samen met het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika (EURAC) en de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11. Ze richt zich tot Belgische en Europese beleidsmakers, journalisten en de ruime publieke opinie. Tot slot organiseert en neemt ze regelmatig deel aan lezingen en debatten.

Artikels van deze auteur

Nadia Nsayi is terug van drie weken Congo en vertelt haar verhaal.

Humanitaire crisis in Oost-Congo
02 februari 2018 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

In Congo staat de democratie onder druk. Het protest van de burgers klinkt steeds luider. Wat zal 2018 brengen? Nadia Nsayi beantwoordt zes vragen.

06 november 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Na maanden wachten publiceerde de Congolese kiescommissie (CENI) eindelijk een kieskalender op zondag 5 november 2017. De commissie plant de verkiezingen in december 2018.

24 oktober 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 16 oktober keurden 151 landen de toetreding van Congo tot de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) goed. Nadia Nsayi, onze beleidsmedewerker Centraal-Afrika, reageert.

05 september 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Om het tij in Congo te doen keren zijn radicale ingrepen nodig: een mentale renaissance en een wervende visie op een waardige toekomst. Die ommekeer zal van de Congolezen zelf moeten komen.

DRC, Congo, democratie

Sinds 2015 wankelt de vrede in Burundi. Een poging tot een staatsgreep kende harde repressie als gevolg. Onze medewerkster Nadia Nsayi ging kijken hoe het land het twee jaar na de crisis stelt.

29 maart 2017 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Beleidsmedewerker Nadia Nsayi geeft uitleg bij het geweld in de Kasaï-regio in Congo. Daar vielen sinds 2016 al 400 doden, waaronder twee onderzoekers van de VN.

Eén maand geleden keurden de politieke meerderheid en de oppositie in Congo een akkoord goed. Dat bereidt de weg voor naar verkiezingen in 2017. Beleidsmedewerker Nadia Nsayi blikt terug én vooruit.

19 december 2016 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Het zijn bewogen tijden in Congo. Het uitstel van de verkiezingen stortte het land in een onzekere periode. Onze collega Nadia over de situatie in haar geboorteland.

verkiezingen Congo, Kabila, betoging

In Congo bereikte president Kabila een politiek akkoord over de verkiezingen. Hij mag op post blijven tot mei 2018. Voorlopig haalt hij zijn slag thuis. Maar is de crisis daarmee afgewend?

Op 19 september 2016 moesten de Congolezen een nieuwe president kiezen. Joseph Kabila klampt zich echter vast aan de macht en stelt de verkiezingen uit. Nadia Nsayi analyseert.

11 september 2016 - Congo - Nadia Nsayi

De Vlaamse vredesweek (21 sep tot 2 okt) richt de schijnwerpers op Congo. Onze medewerkster Nadia Nsayi vreest dat de politieke impasse in het land ontspoort.

Voorjaar 2015 brak de storm los in Burundi. We volgden de situatie op de voet, geven advies aan beleidsmakers, informeren journalisten en sensibiliseren de publieke opinie. Een stand van zaken.

Op 26 en 27 april 2016 bezoekt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders Congo. Nadia Nsayi analyseert de politieke context en het belang van zijn bezoek.

Congolese verkiezingen in 2016 niet meer haalbaar? Een impasse dreigt. Welke factoren spelen mee? Lees erover in deze actualiteitsnota van Nadia Nsayi.

26 februari 2016 - Centraal Afrika - Congo - Nadia Nsayi

Op 24 februari, werden zes jonge activisten van de Congolese burgerbeweging LUCHA (Lutte pour le Changement) veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De spanning loopt verder op in Congo.

Het is belangrijk dat ons land zich blijft engageren om de situatie in Burundi te stabiliseren, vindt Nadia Nsayi.

Manifestatie in Bujumbura

Al 20 jaar wordt het oosten van Congo geteisterd door gewapende conflicten. De Congolese overheid en de VN-vredesmissie slagen er niet in om vrede te brengen. Het verkiezingsjaar 2016 wordt cruciaal.

Al jaren vormen gewapende groepen in Oost-Congo een obstakel voor vrede. Dat moet veranderen. In deze uiterst gewelddadige omgeving kiezen steeds meer Congolezen resoluut voor geweldloos verzet.

Blauwhelmen in Congo (archief)
01 augustus 2015 - Centraal Afrika - Burundi - Congo - Nadia Nsayi

Centraal-Afrika heeft ook in 2015 een belangrijke plaats in het Belgisch buitenlands beleid. Hoe zullen de verkiezingen in Burundi (2015), Congo (2016) en Rwanda (2017) het partnerschap beïnvloeden?

Nadia Nsayi en Thijs Van Laer schreven een opiniestuk over het geweld in Burundi. Het was al maanden te voorspellen, zeggen ze.

De ontsporing van het verkiezingsproces is nefast voor de fragiele vrede. Nadia Nsayi geeft uitleg bij deze cruciale verkiezingen voor Burundi én de buurlanden.

23 februari 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

“Met de verkiezingen in het vooruitzicht, vragen we onze ministers om de ontwapening van rebellen een belangrijke plaats te geven in de samenwerking met Congo,” zegt Broederlijk Delen.

23 februari 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Is het bezoek aan Congo het begin van een moediger en daadkrachtiger Belgisch beleid voor het vredesproces in dat land, vraagt Nadia Nsayi van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zich af.

20 Januari 2015 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op 19 januari 2014 kwamen duizenden Congolezen op straat om te manifesteren tegen de nieuwe kieswet. Die wet is een poging van de machthebbers om de verkiezingen van 2016 uit te stellen.

04 december 2014 - Inspraak en vrede - Burundi - Nadia Nsayi

Deze verkiezingen zijn cruciaal voor de stabiliteit van Burundi. De vrees bestaat dat ze uitmonden in nieuw geweld.

22 oktober 2014 - Congo - Nadia Nsayi

Op 26 november 2014 ontving Denis Mukwege de Sacharovprijs van het Europees Parlement voor zijn strijd tegen seksueel geweld in Oost-Congo.

13 oktober 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Tijdens de Vredesweekcampagne 'Stop Haat, Praat' toerde de jonge Congolese activist Pascal Mugaruka door ons land. Zijn boodschap bracht hoop voor Congo.

De Congolese kiescommissie (CENI) heeft een kalender voor lokale verkiezingen gepubliceerd. Op 14 juni, 29 augustus en 15 oktober 2015 wil de CENI een lokale stembusgang organiseren.

07 februari 2014 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi

Op dinsdag 4 februari 2014 keurde het Congolese parlement een nieuwe amnestiewet goed. Deze amnestieregeling beloont opnieuw de rebellen. België moet meer ijveren voor een rechtstaat in Congo.

Pagina's